Archiwum wydarzeń: 2022 rok

 1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 22 października 2022 r., Wisła
 2. Konferencja „Co nowego w elektroterapii? I nie tylko…”, 16-18 grudnia 2022 r., Wisła

  Strona wydarzenia: https://nowosciwelektroterapii.pl

 3. Zimowa, kardiologiczna szkoła ratowników medycznych, 16-17 grudnia 2022 r., Wisła


  Strona wydarzenia: szkolaratownikow.faktymedyczne.pl

 4. Wykłady dla lekarzy w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w ramach cyklu szkoleń:

    

  1. 03.11.2022 r., „Niewydolność serca, kiedy podejrzewać, jak diagnozować i jak mamy leczyć?
  2. 08.12.2022 r., „Nieme klinicznie migotanie przedsionków…”
 5. W ramach cyklu – wykład dla pacjentów:
  1. „Niewydolność serca – jak pomóc pacjentom i ich bliskim”, 20.12.2022 r., Zabrze