Skip to content

Głównym celem naszej fundacji jest działalność wspomagająca edukację, czyli kształcenie i poszerzanie wiedzy lekarzy oraz edukacja pacjentów.

Tutaj będziemy zamieszczać materiały służące zwiększeniu świadomości prozdrowotnej, zwłaszcza w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego oraz podnoszeniu kwalifikacji personelu medycznego.