Skip to content

Fundacja Propter Cordis,

tłumacząc bezpośrednio z języka łacińskiego Dla Serca, powstała, aby wspierać lekarzy zajmujących się „sercami” swoich pacjentów oraz aby pomagać samym pacjentom, zwłaszcza tym kardiologicznym.

Cel nadrzędny Fundacji to szeroko rozumiane wsparcie w zakresie edukacji lekarzy i pielęgniarek oraz pacjentów, ułatwianie możliwości rozwoju i dostępu do najnowocześniejszych osiągnięć współczesnej kardiologii.

Szczególne miejsce w działalności Fundacji ma wspieranie nauki, m.in. poprzez jej upowszechnianie wszelkimi dostępnymi metodami.

Ze względu na niezwykle ważną w procesie diagnostyczno-leczniczym rolę profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, planowane są różne formy działań edukacyjnych na rzecz chorych, mające na celu poszerzenie świadomości i wiedzy pacjentów o najważniejszych objawach chorobowych oraz właściwym zachowaniu w przypadku ich wystąpienia. Ważnym zadaniem jest również uzmysłowienie ogromnej roli, jaką pełni właściwa relacja lekarz–pacjent w końcowym sukcesie terapeutycznym.

Dane Fundacji

Fundacja „Propter Cordis”
ul. M. Niedziałkowskiego 49
41-800 Zabrze

Tel.: +48 733303507

NIP: 6482797938

REGON:  385296640

Numer KRS: 0000822913

Adres mailowy:  propter.cordis@gmail.com

Nr konta bankowego:

PKO 96 1020 2368 0000 2302 0605 8178