Skip to content

O fundacji

Fundacja Propter Cordis, tłumacząc bezpośrednio z języka łacińskiego Dla Serca, powstała, aby wspierać lekarzy zajmujących się „sercami” swoich pacjentów oraz aby pomagać samym pacjentom, zwłaszcza tym kardiologicznym.

Cel nadrzędny Fundacji to szeroko rozumiane wsparcie w zakresie edukacji lekarzy i pielęgniarek oraz pacjentów, ułatwianie możliwości rozwoju i dostępu do najnowocześniejszych osiągnięć współczesnej kardiologii.