Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: Interdyscyplinarne podejście do pacjenta kardiologicznego

W dniu 18 listopada 2023 roku w Wiśle odbyła się nasza coroczna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: Interdyscyplinarne podejście do pacjenta kardiologicznego.

Podczas konferencji odbyły się warsztaty echokardiografii przezprzełykowej dla lekarzy kardiologów.