Cykl szkoleń dla lekarzy POZ

Cykl szkoleń dla lekarzy POZ dotyczący pilotażowego programu Krajowej Sieci Kardiologicznej w ramach grantu edukacyjnego z firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Dnia 22.06.2023 r. oraz 12.10.2023 r. odbyły się spotkania w ramach cyklu. Celem projektu była edukacja środowiska lekarzy POZ w zakresie częstości występowania i znaczenia migotania przedsionków oraz innych arytmii dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, a także przedstawienie obecnie dostępnych możliwości terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik zabiegowych. Podczas spotkania przedstawiono istotę samej arytmii oraz przekazano informacje o zasadach przeprowadzenia zabiegu, w tym  zaprezentowano film ukazujący przebieg procedury.

/zdjęcie 4,4a,4b,4c,4d,4e/